2011. október 18. (kedd)

Mfor Konferencia az új adatvédelmi törvényről

  • A hatályos adatvédelmi törvény rendszere
  • Az új adatvédelmi törvény legfontosabb szabályai, rendelkezései
  • Adatkezelés, adatbiztonsági követelmények
  • Szektorális problémák
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Menedzsment Fórum Konferenciák
2011. október 18. (kedd)Mfor Konferencia az új adatvédelmi törvényről  
Danubius Hotel Gellért, Budapest28 000 Ft + áfa

12.30 – 13.00

Regisztráció, kávé

13.00 – 13.20

Moderátori köszöntő, bevezető

dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő

13.20 – 13.50

A hatályos adatvédelmi törvény rendszere, előnyei és hiányosságai, a jogalkalmazás problémái

dr. Barán-Kalász László adatvédelmi felelős, ügyvéd, Budapest Bank Nyrt.

13.50 – 14.30

Az új adatvédelmi törvény legfontosabb szabálya, a korábbiakhoz képest új rendelkezései (alapelvek, adatbiztonság, érintettek jogai, a Hatóság)

dr. Péterfalvi Attila hivatalvezető, Országgyűlési Biztos Hivatala, volt adatvédelmi biztos

14.30 – 15.10

A jogalap bővülésének kérdései, más EU tagállamok tapasztalatai alapján

dr. Szabó Endre Győző

főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

15.10 – 15.40

Kávészünet

15.40 – 16.40

Szektorális problémák (direkt marketing, munkáltatók, internet), az adatvédelmi felelősök, adatvédelmi szabályzat és adatvédelmi audit 2012. január 1. után

dr. Freidler Gábor ügyvéd, adatvédelmi szakértő

16.40 – 17.10

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság helye az államszervezetben, eljárása, szankciói; az adatvédelmi nyilvántartás

dr. Bendik Tamás tanácsadó,

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

17.10 – 17.55

Panelbeszélgetés

“Tapasztalatok a hatályos szabályozásról, a 2012. január 1-től hatályos szabályozással szembeni várakozások”

Résztvevők:

dr. Barán-Kalász László adatvédelmi felelős, ügyvéd, Budapest Bank Nyrt.

dr. Péterfalvi Attila hivatalvezető, Országgyűlési Biztos Hivatala, volt adatvédelmi biztos

Hivatal Péter elnök, Direkt Marketing Szövetség

dr. Szabó Endre Győző

főosztályvezető-helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Bendik Tamás tanácsadó,

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Dr. Dósa Imre szakterületi koordinátor, adatbiztonsági osztály, Magyar Posta Zrt.

17.55 –

Konferenciazárás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Tizenkilenc évvel az adatvédelmi törvény elfogadása után nyilvánvaló, aligha van olyan területe a gazdaságnak és a mindennapi életünknek, ahol az adatvédelem ne lenne jelen. Személyes adatokat kezel a munkáltató, a bank, a biztosító, a távközlési szolgáltató, de adatvédelmi problémákkal találkozunk az utcán, amikor térfigyelő kamerák alatt sétálunk, vagy az interneten „bolyongva” is. Az adatvédelmi törvényt sokan emlegetik úgy, mint egy, a maga idejében úttörő, igen magas követelményszintet felállító jogszabályt. Az adatkezelők véleménye ennél azért árnyaltabb: sokan szenvednek az adatvédelmi törvény szigorától, a távolról sem egyértelmű szabályoktól, a nehezen kiszámítható jogalkalmazástól.

Ilyen előzmények mellett sokan felvetették, hogy ideje egy új, modernebb, az Európai Unió irányelvének megfelelő adatvédelmi szabályozás elfogadásának. Az Országgyűlés megalkotta, majd elfogadta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

Az új adatvédelmi törvény fenntartja ugyan a korábbi szabályozás szigorát, de jobban megfelel az Európai Unió adatvédelmi irányelvének. Új jogalapok kerülnek a korábbiak mellé, így már nem minden esetben van szükség egyértelmű törvényi felhatalmazásra, vagy az érintett kifejezett hozzájárulására. Részletesebben szabályozza a törvény az alapelveket, az adatbiztonság követelményeit, változnak az érintettek jogaira vonatkozó szabályok.

A legfontosabb változás azonban az, hogy az Adatvédelmi Biztos intézménye megszűnik, helyébe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság lép. Az új Hatóság igen markáns változás a korábbi adatvédelmi ombudsman helyett. A Hatóság már szigorú eljárási rendben lép fel, valódi hatósági jogköröket gyakorol, adatkezeléseket auditál, vezeti a korábbinál szigorúbb rendszer szerint felépülő adatvédelmi nyilvántartást, és ami a legfontosabb, több milliós bírságot szabhat ki.

Az új adatvédelmi törvény számos kérdést felvet, amelyekre a választ még a hatályba lépés előtt meg kell találnia minden adatkezelőnek:
- Hogyan lehet személyes adatot kezelni törvény, vagy hozzájárulás hiányában?
- Milyen adatbiztonsági követelményeknek kell megfelelni?
- Milyen feladatai lesznek az adatvédelmi felelősnek az új törvény hatályba lépését követően?
- Milyen vizsgálatokra, szankciókra lehet számítani a Hatóság részéről?
- Miként auditál a Hatóság?
- Be kell-e újra jelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba, milyen szabályok szerint kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni?
- Hogyan kell felkészülni az új adatvédelmi törvény hatályba lépésére?

Konferenciánk szól minden adatkezelőhöz: munkáltatókhoz, bankokhoz, biztosítókhoz, ügyvédekhez, direkt marketing cégekhez – mindenkihez, aki tevékenysége során személyes adatokat kezel. A felvetett kérdések megválaszolásában segítenek előadóink, akik a téma elismert szakértői.

A konferencián készült képek

Menedzsment Fórum Konferenciák
Vissza a főoldalra