II. Mfor Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Konferencia - Fogyasztóvédelem és követeléskezelés
 • Milyen téren erősödhet a fogyasztói érdekek védelme az MNB és a PSZÁF integrációjával
 • Amit a magáncsődről tudni érdemes
 • Az átvett követelések kezelése és érvényesítése
 • A Ptk. változásával hogyan módosul a fedezetlen követelések kezelése a gyakorlatban
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
Mfor E-mail Marketing Konferencia -

• Az eDm helye a marketingmixben
• Értékesítés az e-mailmarketing segítségével
• Hatékony adatbázis használat
• Hogyan írjunk kreatív eDM-et
• Leadgenerálás e-mail marketinggel

 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
Mfor Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Konferencia - Fogyasztóvédelem és követeléskezelés

• Mire készül a Pénzügyi Jogok Biztosa?
• A Kúria döntéseinek háttere és hatása a fogyasztói kölcsönszerződésekre
• Követeléskezelés a gyakorlatban az új előírásoknak megfelelően
• Áthidaló megoldások – mi működik és mi nem?
• Panaszkezelés a gyakorlatban az új előírásoknak megfelelően

 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
Mfor Konferencia a munkaviszonnyal összefüggő adatkezelési kérdésekről -
 • A munkaviszonnyal kapcsolatos adatvédelmi szabályok
 • A munkaviszonyhoz kapcsolódó adatkezelések általános kérdései
 • Jogellenes adatkezelés jogkövetkezményei; jogesetek, bírósági és hatósági gyakorlat
 • Információvédelem és fraud-management a munkavállalók körében
 • Barát vagy ellenség? - A munkavállaló, mint kolléga, és mint potenciális veszélyforrás
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
XI. Mfor Marketing Konferencia - „Direkt Marketing: Fókuszban az adat”
 • A direkt marketing, múltja, jelene és jövője
 • Adatbázisok építése, frissítése, targetálása, karbantartása
 • Adatbázisok elérése kívülről
 • Lehetőségek a telemarketingben
 • A direkt marketingre vonatkozó jogi szabályok
 • Az eljáró Hatóságok gyakorlata
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
Mfor Konferencia a személyes adatok védelméről és kezelésük szabályairól -
 • Az adatvédelem alapfogalmai és alapvető szabályai, és gyakorlati példák
 • Az új adatvédelmi törvény hatásai
 • A pénzügyi szektor adatkezelései
 • Munkaviszonyhoz kapcsolódó adatkezelések
 • Amire figyelni kell – jogellenes adatkezelés jogkövetkezményei
 • Az adatvédelem nemzetközi vonatkozásai
 • Tapasztalatok és várakozások
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
FÓKUSZBAN A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET - Mfor Konferencia
 • A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának jogi háttere
 • A PBT működésével, állásfoglalásaival kapcsolatos tapasztalatok a pénzügyi szolgáltatók szemszögéből
 • Tapasztalatok a felügyelet szemszögéből
 • Eljárásjogi problémák a gyakorlat oldaláról
 • A Testület döntéseinek formái, jogorvoslati lehetőségek
 • A mediáció, mint alternatív konfliktuskezelési módszer
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
V. Mfor HR Konferencia - Munka Törvénykönyve update * gyakorlati tapasztalok * alternatív konfliktuskezelés - Új munkajog = konfliktus --> kríziskezelés másképp
 • A Munka Törvénykönyvének változásai, gyakorlati tapasztalok
 • A konfliktus típusai és kialakulásának okai
 • A mediáció, mint alternatív konfliktuskezelési módszer
 • Mediációs esettanulmány és szimuláció
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
Mfor Konferencia az új adatvédelmi törvényről -
 • A hatályos adatvédelmi törvény rendszere
 • Az új adatvédelmi törvény legfontosabb szabályai, rendelkezései
 • Adatkezelés, adatbiztonsági követelmények
 • Szektorális problémák
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
II. Mfor Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről -
 • Általános tapasztalatok a hatályos szabályokról
 • A szakmai követelményeknek való megfelelés
 • Közvetítői minőség, kiszervezés-közvetítés elhatárolása, tippadó-ügynök elhatárolása; tevékenység minősítése
 • Közvetítői díj; kérdések a megosztással, számlázással, adózással kapcsolatban
 • Közvetítő közreműködése a szerződéskötésben, szerződéskötés távközlő eszközzel, közvetítő által
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
Fókuszban a fogyasztóvédelem és a reklámjog -
 • Reklám- és fogyasztóvédelem – A kereskedelmi kommunikáció szabályozási rendszere az Unióban és Magyarországon
 • Nemzetközi szabályozási és gyakorlati trendek
 • Piaci szabályozók – szabályozott piacok; a „reklám helye” az átrendeződött szabályozás után
 • A reklámtörvény 6. §-a és gyakorlati alkalmazása
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
Konferencia a pénzügyi közvetítői tevékenységről -
 • jogszabályi változások, Hpt. követelményei
 • engedélyeztetés folyamata, szakmai követelmények, hatósági vizsga
 • közvetítői díj, arányosság elve, jutalék megosztása, elszámolás, továbbszámlázás
 • azonosítási kötelezettség, fogyasztókkal szemben tájékoztatás
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
2010. április 22. (csütörtök)Fókuszban a banktitok 
Fókuszban a banktitok -
 • banktitok megsértésének jellemző esetei és szankciói
 • adóslisták kérdése
 • kiszervezés intézménye
 • eseti és rendszeres adatszolgáltatások a banktitok körében
 • banktitok a válságban
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák
III. Mfor Marketing Konferencia - Direkt Marketing Konferencia
 • reklámtörvény és a hatályos adatkezelési szabályok
 • várható szankcionálási eszközök
 • adatvédők, fogyasztók, és a marketing szakma
 • adatgyűjtés hatékonyan – avagy a fogyasztó becserkészése
 • adatbázis építés, adatállományok felhasználása, frissítése, targetálás a postai és az on-line direkt marketingben
 
További információ
Menedzsment Fórum Konferenciák