2010. április 22. (csütörtök)

Fókuszban a banktitok

  • banktitok megsértésének jellemző esetei és szankciói
  • adóslisták kérdése
  • kiszervezés intézménye
  • eseti és rendszeres adatszolgáltatások a banktitok körében
  • banktitok a válságban
 
Menedzsment Fórum Konferenciák
2010. április 22. (csütörtök)Fókuszban a banktitok 
Hotel Palazzo Zichy (1088 Budapest, Lőrinc pap tér 2.)29 000 Ft + áfa

13.00 – 13.30

Regisztráció, kávé

13.30 – 13.40

Moderátori köszöntő, bevezető

dr. Freidler Gábor ügyvéd,

adatvédelmi szakértő

13.40 – 14.10

„A banktitok megsértésének jellemző esetei és szankciói”

dr. Barán-Kalász László adatvédelmi felelős, ügyvéd, Budapest Bank Nyrt.

14.10 – 14.40

„Az adóslisták kérdése: a BAR-tól a TLH-ig; az önkéntes alapon szerveződő rendszerek”

Rácz Lajos szolgáltatás fejlesztési igazgató, BISZ Zrt.

14.40 – 15.10

„A banktitok kezelése a hatósági és a polgári-közigazgatási bírósági eljárásokban”

Dr. Orosz V. Sándor ügyvéd,

Orosz V. Ügyvédi Iroda

15.10 – 15.40

„Eseti és rendszeres adatszolgáltatások a banktitok körében; a „nagy” adatkérők és a tömeges adatszolgáltatások kezelése”

dr. Auer Katalin vezető jogtanácsos,

Magyar Bankszövetség

15.40 – 16.10

Kávészünet

16.10 – 16.40

„Az információk kezelését támogató SAP eszközrendszer”

Tóth Balázs szakértő, SAP Hungary Kft.

16.40 – 17.10

„Banktitok a válságban: a pénzintézetek átláthatóságának biztosítása; az adatvédelmi biztos állásfoglalásai”

Dr. Freidler Gábor ügyvéd,

adatvédelmi szakértő

17.10 – 17.50

Panelbeszélgetés

„A banktitokra vonatkozó szabályozás ellentmondásai, a jövőben várható változások”

Résztvevők:

dr. Barán-Kalász László adatvédelmi felelős, ügyvéd, Budapest Bank Nyrt.

Dr. Dósa Imre belső adatvédelmi felelős, bankbiztonsági vezető, FHB Bankcsoport

Dr. Orosz V. Sándor ügyvéd,

Orosz V. Ügyvédi Iroda

17.50 – 18.00

Konferenciazárás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A pénzügyi intézmények működésének egyik alappillére az intézménybe vetett bizalom, amely nagymértékben függ attól, hogy az ügyfelek mennyire érzik biztonságban a rájuk bízott titkaikat. A pénzintézetek működésének egyik leghagyományosabb eleme a titkosság: az intézmény az ügyfél adatait mindenkor, minden körülmények között szigorúan bizalmasan kezeli. Másképpen: a pénzügyi szervezetekben az adatainknak legalább olyan biztonságban kell lenniük, mint a pénzünknek.

Napjainkra azonban gyökeresen megváltozott az ügyfél és a pénzintézetek közötti, alapvetően a bizalmon alapuló viszony. A pénzügyi intézmények „megnőttek”, már nem csak a befektetők, hanem az állampolgárok életének is mindennapos szereplőivé váltak, a viszony személytelenebbé vált. Emellett ma a működésüket jogszabályok részleteiben szabályozzák, ellenőrzési mechanizmusok sokasága jelent meg, a külső kontroll ugyancsak sokrétű, és igen szigorú.

Ezek a változások a banktitok intézményét sem hagyták érintetlenül. A pénzügyi szervezeteknek egyszerre kell megfelelni a bizalmasság, titkosság igényének és a rohamosan fejlődő informatikai kihívásoknak. Az informatikai rendszerek fejlődése megköveteli a rendszerek folyamatos fejlesztését, egyúttal új lehetőségeket hoznak az adatok elemzését illetően. Ma már nem marad meg a banktitok „házon belül”: tömegesen érkeznek törvényen alapuló adatszolgáltatási igények, melyeket az intézményeknek határidőben – és nem mellékesen: ellenszolgáltatás nélkül – teljesítenie kell, szem előtt tartva azt is, hogy a nem jogszerű adatigénylést akkor is meg kell tagadni, ha az igénylő kényszerítő eszközökkel, szankcionálási jogkörrel rendelkezik.

Sokszor a pénzügyi szervezetek maguk bízzák másokra titkaikat a kiszervezés intézményével élve – úgy, hogy a kiszervezés intézményét sokan a szigorú szabályozás és kontroll ellenére aggályosnak tartják. A banktitok egymás közötti megosztása is mindennapos: törvényen alapul a központi hitelinformációs rendszer; a „pozitív lista” megvalósítása pedig annak ellenére az intézmények célkitűzése, hogy az egyet jelent az ügyféladatok kiadásával, harmadik személyre bízásával. A már említett tömeges – például közjegyzők, bírósági végrehajtók felé irányuló – adatszolgáltatások hatékonyabb teljesítésének kézenfekvő eszköze ugyancsak egy központi adatállomány lehetne.

Konferenciánk szólni kíván:
Bankok, illetve a tágabban vett pénzügyi szervezetek témáért felelős munkatársaihoz;
Banktitokkal, adatvédelemmel foglalkozó ügyvédekhez, jogtanácsosokhoz;
Bankbiztonságért, adatvédelemért felelős szakemberekhez;
Kiszervezett tevékenységet ellátó vállalkozásokhoz;
Pénzügyi intézmények adatkezelését, nyilvántartását is érintő informatikai fejlesztéseket végző vállalkozásokhoz

A konferencián készült képek

Menedzsment Fórum Konferenciák
Vissza a főoldalra